NAVIGÁCIA

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Dejepis D
Ekológia EKL
Ekonomika Ek
Ekonomika a organizácia EaO
Etická výchova EV
Fyzika F
Chémia CHE
Informatika I
Lesná výroba LV
Matematika M
Motorové vozidlá MV
Nemecký jazyk NJ
Občianska náuka ON
Odborný výcvik OV
Poľnohospodárska výroba PV
Rastlinná výroba RV
Slovenský jazyk a literatúra SJ
Správanie Spr
Stavebná technológia ST
Strojárska technológia ST
Stroje a zariadenia SaZ
Technológia T
Technológia opráv TO
Telesná a športová výchova TšV
Úvod do sveta práce USP
Základy strojárstva ZS

© aScAgenda 2016.0.953 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.12.2015

Novinky

Kontakt

  • Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa, 98201
    Mierova 137, Tornaľa, 98201
  • +421475522587, 0918 366 938

Fotogaléria